Side effects

Zgłaszanie działań niepożądanych

Płeć (wymagane): MężczyznaKobieta

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza oznacza, iż dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Vitama S.A., danych w nim zawartych w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków produkowanych i dystrybuowanych przez Vitama S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.