Side effects pro

Zgłaszanie działań niepożądanych

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Płeć (wymagane): MężczyznaKobieta

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza oznacza, iż dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Vitama S.A., danych w nim zawartych w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków produkowanych i dystrybuowanych przez Vitama S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.